Avís legal - Política de galetes - Política de privacitat

Benvingut a la pàgina web d’Alemany.

A continuació, li exposem les condicions d’ús de la pàgina web. La navegació per aquesta pàgina Web li atorga el rol d’usuari en la mateixa i, per tant accepta les clàusules detallades en aquest document.

AVÍS LEGAL I CONDICIONS D'ÚS

Aquest avís legal i aquestes condicions generals regulen l’ús del lloc web www.alemany.com.

RESPONSABLE LEGAL D'AQUEST LLOC WEB

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l’informem:
Raó social: Torrons i Mel Alemany, SL
CIF: B25261496
Adreça: C/ Barcelona 4, 25610 - Os de Balaguer (Lleida)
Adreça electrònica: info@alemany.com

OBJECTE

Aquestes condicions generals regulen l’ús (incloent-hi l’accés) de les pàgines web que integren el lloc web alemany.com, inclosos els continguts i els serveis que té a disposició.
Tothom que accedeixi al lloc web alemany.com (“Usuari”) accepta sotmetre’s a les condicions generals vigents cada moment que hi accedeixi.
TORRONS I MEL ALEMANY, SL es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, la presentació i la configuració del lloc web alemany.com, així com les condicions generals.

FINALITAT DEL LLOC WEB

Alemany.com és un lloc web d’informació i venda en línia de torrons, mel i fruita seca de TORRONS I MEL ALEMANY, SL.

ÚS D'ALEMANY.COM

Els continguts desenvolupats al lloc web són responsabilitat plena i exclusiva de TORRONS I MEL ALEMANY, SL, així com la titularitat de qualsevol dret sobre aquests.

L’USUARI ACCEPTA QUE:

• Només podrà fer ús del lloc web per fer consultes o sol·licituds legalment vàlides.

• No podrà realitzar cap sol·licitud especulativa, falsa o fraudulenta. Si tenim motius raonables per considerar que s’ha fet una sol·licitud d’aquesta índole, estarem autoritzats a anul·lar-la i a informar-ne les autoritats pertinents.

• S’obliga també a facilitar de manera certa i correcta la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades de contacte, i consent que podrem fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb l’usuari, si escau (per a més informació, llegeixi la nostra “Política de privacitat”).

• Si l’Usuari no facilita tota la informació que necessitem, no podrem gestionar cap sol·licitud o consulta.

• En fer una consulta, sol·licitud o compra a través d’aquest lloc web, l’Usuari garanteix que té més de 16 anys i que disposa de la corresponent autorització de pare, mare o tutor (més informació, a l’apartat “Política de privacitat”).

• En la utilització del portal alemany.com, l’Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués malmetre la imatge, els interessos i els drets de TORRONS I MEL ALEMANY, SL, o de tercers, que pogués danyar, inutilitzar, sobrecarregar el lloc web alemany.com o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del lloc web.

SUSCRIPCIÓ AL BUTLLETÍ O NEWSLETTER

L’Usuari pot subscriure’s per correu electrònic a les newsletters d’alemany.com mitjançant el formulari inclòs en aquesta pàgina per poder rebre de forma automàtica el butlletí amb novetats a la seva bústia de correu electrònic.
Caldrà confirmar-ne la subscripció mitjançant un correu electrònic d’activació que se li enviarà quan s’hagi introduït l’adreça de correu i hagi acceptat aquestes condicions legals.
La seva adreça de correu electrònic s’emmagatzemarà en un fitxer de subscripcions.
Només tenen accés a la llista de subscripcions TORRONS I MEL ALEMANY, SL i Mailchimp (vegeu més detalls a la nostra política de privacitat) i només s’utilitzarà aquesta informació, per part de TORRONS I MEL ALEMANY, SL, per a les finalitats de la subscripció, com informar de nous productes i en el llançament d’alguna promoció exclusiva per a subscriptors.
Per ampliar la informació sobre la nostra política de protecció de dades i els seus drets, consulti la nostra política de privacitat.

NAVEGACIÓ I ADREÇA IP

Durant la navegació pel lloc web, la participació a través de comentaris en els articles, així com a l’hora d’utilitzar el formulari de contacte, es registra l’adreça IP de l’equip de l’Usuari. Aquesta dada servirà només per fer estadístiques de visites.
Comentaris en articles. L’Usuari podrà publicar comentaris en aquells articles que així ho permetin. Les dades personals introduïdes al formulari per inserir aquests comentaris seran utilitzades exclusivament per moderar-los, publicar-los i respondre’ls.
TORRONS I MEL ALEMANY, SL no es responsabilitza de les opinions de tercers al lloc web i es reserva el dret a esborrar qualsevol comentari que pugui resultar ofensiu, inadequat o denigrant, a més del de bloquejar i impedir els futurs comentaris provinents dels seus autors.
Per ampliar informació sobre la nostra política de protecció de dades i els seus drets, consulti la nostra política de privacitat.

CONTINGUTS

Pel que fa als continguts d’aquesta web, es prohibeix:
• Reproduir-la, distribuir-la o modificar-la, totalment o parcialment, llevat que es tingui l’autorització de TORRONS I MEL ALEMANY, SL.
• Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars.
• Emprar-la per a finalitats comercials o publicitàries.
• Si vol utilitzar qualsevol dels continguts que s’hi publiquen, cal comptar amb l’autorització expressa de TORRONS I MEL ALEMANY, SL.

ÚS I ACCÉS D'USUARIS

L’Usuari queda informat i accepta que l’accés a aquesta web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb TORRONS I MEL ALEMANY, SL o amb qualsevol de les seves delegacions.
Queda prohibit l’ús de la web amb finalitats il·lícites, lesives o que puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del lloc web.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el disseny gràfic i els codis són titularitat de TORRONS I MEL ALEMANY, SL i, per tant, en queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web, ni tan sols citant-ne les fonts, llevat del consentiment per escrit de TORRONS I MEL ALEMANY, SL.
L’Usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, que conté, sense caràcter exhaustiu, el text, el programari, els continguts (incloent-hi estructura, selecció, ordenació i presentació), les fotografies, el material audiovisual i els gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims registrats, d’acord amb els tractats internacionals dels quals Espanya forma part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

CONTINGUT DEL WEB I ENLLAÇOS

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que TORRONS I MEL ALEMANY, SL no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus respectius llocs web, no n’assumeix cap tipus de responsabilitat. En tot cas, retirarà immediatament qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, a més de la redirecció a aquest lloc web, i posarà en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

TORRONS I MEL ALEMANY, SL no es fa responsable de la informació ni dels continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitador, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web de TORRONS I MEL ALEMANY, SL. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, que col·laboraran de forma activa a retirar o, si escau, a bloquejar tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’Usuari consideri que al lloc web hi ha algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, se’n pot garantir un funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, TORRONS I MEL ALEMANY, SL no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació o causes de força major, com ara catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

TORRONS I MEL ALEMANY, SL es compromet a utilitzar les dades obtingudes en aquesta web, a respectar-ne la confidencialitat i a utilitzar-les d’acord amb la seva finalitat, així com a donar compliment a l’obligació de guardar i adoptar totes les mesures per evitar l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix el Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a través del formulari de contacte són veraces i queda obligat a comunicar-ne qualsevol modificació. Igualment, l’Usuari garanteix que tota la informació facilitada correspon amb la seva situació real, està actualitzada i és exacta. A més, l’Usuari té l’obligació de mantenir en tot moment les seves dades actualitzades i és l’únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que per aquesta raó pugui causar a TORRONS I MEL ALEMANY, SL com a titular del lloc web o a tercers amb motiu de la utilització d’aquest web.

De la mateixa manera, l’Usuari té accés en tot moment a modificar, editar o eliminar la informació proporcionada, així com a gestionar la baixa directament, mitjançant una sol·licitud adreçada al contacte que es mostra a la secció “Adreça de contacte” o bé per escrit a TORRONS I MEL ALEMANY, SL, juntament amb còpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent.

Per ampliar la informació sobre la nostra política de protecció de dades i els seus drets, consulti la nostra política de privacitat.

COPYRIGHT

Aquest lloc web té copyright de TORRONS I MEL ALEMANY, SL i tots els drets reservats. Si vol fer servir algun dels seus textos o imatges, pot demanar-ho a través de l’adreça de correu electrònic que apareix a “Adreça de contacte”.

Si per error ha introduït algun element en aquesta web que estigui subjecte a drets d’autor, escrigui a l’adreça que apareix a l’apartat “Adreça de contacte”, adjuntant-hi prova de dret d’autor i, després de verificar les dades, ho retirarem de manera prioritària, o a la seva elecció, acreditarem l’obra.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Amb caràcter general, les relacions entre TORRONS I MEL ALEMANY, SL i els usuaris dels seus serveis telemàtics d’aquest lloc web estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyoles. En concret, aquest lloc web està adequat a les exigències de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD), i compleix també el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI). També s’acompleixen la Llei 7/1996, d’Ordenació del Comerç Minorista, i la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.

Finalment, també donem compliment al Reglament (UE) 2018/302, del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de febrer, sobre mesures destinades a impedir el bloqueig geogràfic injustificat i altres formes de discriminació per raó de nacionalitat, lloc de residència o lloc d’establiment dels clients al mercat interior.

ADREÇA DE CONTACTE

Correu electrònic: info@alemany.com

POLÍTICA DE GALETES

En aquest lloc web s’utilitzen galetes pròpies i de tercers per aconseguir una millor experiència de navegació, compartir el nostre contingut en xarxes socials i obtenir estadístiques d’usuaris.

Com a Usuari, la manera més senzilla d’evitar la descàrrega de galetes és bloquejant-les mitjançant una adequada configuració del seu navegador per impedir que s’emmagatzemin al disc dur.

TORRONS I MEL ALEMANY, SL no utilitza cap informació personal procedent de galetes, tan sols estadístiques generals de visites que en cap cas remeten a informació personal, però fem servir les plataformes Prestashop i WordPress, que utilitzen les seves pròpies galetes.

Per això, és important llegir aquesta política de galetes per entendre que si continua navegant-hi, considerarem que n’accepta l’ús.

Segons els termes inclosos a l’article 22.2 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, si continua navegant està donant el seu consentiment per a l’ús per part d’alemany.com dels mecanismes esmentats.

QUÈ SÓN LES GALETES O COOKIES?

Les galetes són fitxers que es descarreguen a l’ordinador quan accedeix a aquest lloc web i que fan possible, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els seus hàbits de navegació o del seu equip per tenir una millor experiència de navegació. Aquesta web utilitza galetes pròpies i de tercers.

DESACTIVACIÓ/ACTIVACIÓ O ELIMINACIÓ DE GALETES

TORRONS I MEL ALEMANY, SL posa a disposició dels usuaris que vulguin impedir la instal·lació de les esmentades galetes enllaços a les instruccions facilitades per a navegadors d’ús més estès:

Google Chrome Internet Explorer Mozilla Firefox Apple Safari

Pots consultar el reglament sobre galetes publicat per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en la seva " Guia sobre l'ús de les galetes " i obtenir-ne més informació a Internet a http://www.aboutcookies.org/

NOTES IMPORTANTS SOBRE LES GALETES

Tenint en compte com funcionen Internet i els llocs web, no sempre comptem amb informació de les galetes que puguin utilitzar terceres parts a través del nostre lloc web.

Això s’aplica especialment a casos en què el nostre lloc web conté elements integrats, és a dir, textos, documents, imatges o breus pel·lícules que s’emmagatzemen en una altra part, però que es mostren al nostre lloc web o través d’aquest. D’aquí la dificultat de complir el reglament sobre les galetes de manera estricta.

QUINES GALETES UTILITZA AQUEST LLOC WEB?

GALETES DE TERCERS

Com s’explica a l’inici, aquesta web utilitza serveis d’anàlisi, concretament Google Analytics, per ajudar-nos a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web i millorar-ne la usabilitat, però en cap cas s’associen a dades que poguessin arribar a identificar l’Usuari.

Google Analytics és un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware, amb oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”). L'Usuari pot consultar aquí el tipus de galetes utilitzades per Google.

Pel que fa al tractament de dades demanades a través de les galetes d’analítiques com les de Google Analytics, el Grup de Treball de l’Article 29 (òrgan consultiu europeu en matèria de protecció de dades) ha manifestat que, tot i que no estan exemptes del deure d’obtenir un consentiment informat per al seu ús, és poc probable que representin un risc per a la privacitat dels usuaris, sempre que es tracti de galetes de primera part, que tractin dades agregades amb una finalitat estrictament estadística, que se’n faciliti informació sobre el seu ús i s’inclogui la possibilitat que els usuaris manifestin la seva negativa sobre la seva utilització, cosa que s’aplica en aquest lloc web.

TORRONS I MEL ALEMANY, SL és usuari de la plataforma de subministrament i allotjament de botigues en línia Prestashop, propietat de l’empresa francesa Prestashop, SA. A aquests efectes, els usos d’aquestes galetes per part dels sistemes mai estan sota control o gestió de la responsable de la web, per tant, poden canviar la seva funció en qualsevol moment i entrar galetes noves.

Aquestes galetes tampoc suposen cap benefici per a la responsable d’aquesta web. A més, Prestashop, SA utilitza altres galetes amb la finalitat d’ajudar a identificar i rastrejar els visitants dels llocs de Prestashop i conèixer l’ús que fan de la pàgina web de Prestashop, així com les seves preferències d’accés, tal com es recull a l’apartat “Cookies” de la seva política de privacitat .

TORRONS I MEL ALEMANY, SL és usuari de la plataforma de subministrament i allotjament de blocs WordPress, propietat de l’empresa nord-americana Automattic, Inc. A aquests efectes, els usos d’aquestes galetes per part dels sistemes mai estan sota control o gestió de la responsable de la web, poden canviar la seva funció en qualsevol moment i entrar galetes noves.

Aquestes galetes tampoc suposen cap benefici per a la responsable d’aquesta web. A més, Automattic, Inc. utilitza altres galetes amb la finalitat d’ajudar a identificar i rastrejar els visitants dels llocs de Les galetes de xarxes socials es poden emmagatzemar al seu navegador mentre navega per alemany.com quan utilitza, per exemple, el botó de compartir continguts d’alemany.com en alguna xarxa social.
Les empreses que generen aquestes galetes corresponents a les xarxes socials que utilitzen aquesta web tenen les seves pròpies polítiques: i conèixer l’ús que fan de la pàgina web d’Automattic, així com les seves preferències d’accés, tal com es recull a l’apartat “Cookies” de la seva política de privacitat.

GALETES DE XARXES SOCIALS

Les galetes de xarxes socials poden emmagatzemar-se en el seu navegador mentre navega per alemany.com per exemple, quan utilitza el botó de compartir continguts d'alemany.com en alguna xarxa social.

Les empreses que generen aquestes cookies corresponents a les xarxes socials que utilitza aquest web tenen les seves pròpies polítiques de galetes.

En compliment del que estableix l'article 22.2 de la LSSI es detallen les galetes que poden instal·lar-se habitualment durant la navegació per aquest lloc web:

NOM
Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz, _ga, _gat)

DURADA PREDETERMINADA
Persistents

FINALITAT I DOMINI
Utilitzem Google Analytics, una eina d’anàlisi web de Google que permet informar-nos sobre com interactuen els usuaris del nostre lloc web. Així mateix, habilita galetes al domini del lloc on es troba l’Usuari i les utilitza per recopilar informació de manera anònima i elaborar informes de tendències de la pàgina web sense identificar usuaris individuals. Pot consultar més informació sobre les galetes de Google Analytics i el seu funcionament al lloc web de Google

NOM
Google (SAPISID, SID, APISID, SSID, HSID, SIDCC, NID, 1P_JAR, CONSEN, HSID, SAPISID, SID, NID, 1P_JAR, APISID, SSID, OGPC)

DURADA PREDETERMINADA
Persistents

FINALITAT I DOMINI
Google utilitza aquestes galetes per romandre connectat al seu compte de Google i als productes relacionats, com Google Maps, Google+, YouTube o AdWords. Mentre romangui amb aquesta sessió activa i faci servir complements en altres llocs web com el nostre, Google farà ús d’aquestes galetes per millorar la seva experiència d’ús Més informació:

NOM
Facebook
(fr, datr, lu)

DURADA PREDETERMINADA
Persistents

FINALITAT I DOMINI
Facebook utilitza les galetes perquè l’Usuari pugui compartir informació, fer “M’agrada”, mostrar publicitat relacionada o identificar-se a la web mitjançant Facebook.

Si vol tenir més control sobre la instal·lació de galetes, pot instal·lar programes o complements al seu navegador, coneguts com a eines “Do Not Track”, que li permetran escollir aquelles que vol permetre.

Més informació sobre qui som, com contactar-hi i com processem les dades personals, a la nostra política de privacitat.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta política de protecció de dades de TORRONS I MEL ALEMANY, SL s’aplicarà a la navegació pel nostre lloc web www.alemany.com, així com a la compra dels nostres productes a través d’aquest espai, i estableix la manera de gestionar les dades personals que s’hi recullen. És imprescindible que la llegeixi i l’accepti per seguir navegant.

REGULACIONS LEGALS EN MATÈRIA DE PRIVACITAT A LES QUALS S’ACULL AQUEST LLOC WEB

Aquest lloc web està adequat a les exigències de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD). Acompleix també el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

TORRONS I MEL ALEMANY, SL, amb domicili a Os de Balaguer (Lleida), C/ Barcelona 4, inscrita al Registre Mercantil de Lleida, al tom 52, foli l929, inscripció 1a, CIF B25261496, i adreça de correu electrònic hola@alemany.com (en endavant, “TORRONS I MEL ALEMANY”).

Delegat de Protecció de Dades: montse@alemany.com

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment.

Per subscriure’s, contactar o fer comentaris en aquesta web cal el consentiment a aquesta política de privacitat.

L’oferta prospectiva o comercial de productes està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

La base legal per al tractament de les dades de les persones que adquireixin productes oferts per TORRONS I MEL ALEMANY en aquest lloc web és l’execució del contracte de venda online.

CATEGORIES DE DADES

Les categories de dades que es tracten són identificatives, concretament, nom d’usuari, nom i cognoms, adreça, telèfon, adreça electrònica i adreça IP.

DADES D'INFORMACIÓ COMERCIAL

No es tracten categories de dades econòmiques o financeres ni tampoc dades especialment protegides.

QUINES DADES PERSONALS RECOLLIM SOBRE VOSTÈ?

 • D’identificació. Nom i cognoms, data de naixement, adreça postal, correu electrònic i telèfon.
 • Informació de pagaments. Els pagaments dels nostres productes es gestionen a través de la passarel·la de pagaments segura de Pay Comet o PayPal, motiu pel qual TORRONS I MEL ALEMANY no recull cap dada personal d’aquesta naturalesa.
 • Qualsevol dada que vostè, de manera voluntària, ens enviï a la nostra adreça de correu electrònic hola@alemany.com.
 • Les que vostè ens faciliti mitjançant els nostres formularis de subscripció a les newsletters o al butlletí.
 • Qualsevol informació que vostè, de manera voluntària, comparteixi públicament a les xarxes socials de TORRONS I MEL ALEMANY. Aquesta informació estarà subjecta a la política de privacitat de la xarxa social en la qual la comparteixi, motiu pel qual li recomanem que revisi la configuració de privacitat del seu perfil.

SISTEMES DE CAPTURA D'INFORMACIÓ QUE FA SERVIR AQUEST LLOC WEB

 • Formulari de contacte: es tracta d’un espai per a consultes, suggeriments o contacte. En aquest cas, s’utilitzarà el correu electrònic per respondre i enviar la informació que l’Usuari requereixi a través de la web. Si us plau, no l’utilitzi per enviar-nos publicitat.
 • Formulari de registre: en aquest cas, sol·licitem a l’Usuari les següents dades personals: nom, cognoms, adreça, correu electrònic i data de naixement (opcional). Serveix perquè l’Usuari pugui crear un compte al nostre sistema i així tenir accés a les seves funcionalitats.
 • Formulari de subscripció: dins el lloc web, hi ha formularis per activar la subscripció. Un cop subscrit, l’Usuari trobarà un correu electrònic de confirmació a la seva bústia, que haurà de certificar per poder validar la seva adreça de correu electrònic. Les dades facilitades seran utilitzades únicament per enviar newsletters i mantenir l’Usuari actualitzat sobre les nostres novetats i ofertes puntuals exclusives per a subscriptors.
 • Formulari de venda: també tractem dades personals per a la compra per part de l’Usuari dels nostres productes per poder gestionar la comanda, el pagament i totes les operacions relacionades amb la compra del/s producte/s escollit/s. Això inclou l’enviament per part nostra de correus electrònics de seguiment, respostes a consultes sobre la comanda, factures, rebuts, etc.
 • Galetes: quan un usuari s’enregistra i navega pel lloc web, s’emmagatzemen galetes, o “cookies”, al seu dispositiu. L’Usuari pot consultar quan ho desitgi la política de galetes per ampliar la informació sobre el seu ús i com desactivar-les.

TRACTEM DADES DE MENORS?

La informació i la venda dels nostres productes no van adreçades a menors d’edat. No obstant això, els menors de 16 anys que vulguin registrar-se a la nostra web i/o adquirir els nostres productes han de tenir l’autorització de pare, mare, tutor/a o representant legal.

Així mateix, en cas que vostè comparteixi a les nostres xarxes socials imatges en què apareguin menors de 16 anys, s’ha d’assegurar de tenir prèviament l’autorització del pare, mare, tutor/a o representant legal del menor.

TORRONS I MEL ALEMANY es reserva el dret a sol·licitar-li en qualsevol moment l’acreditació de l’autorització.

PER A QUÈ TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

TORRONS I MEL ALEMANY utilitzarà les seves dades personals amb les finalitats següents:

 • Facilitar-li la informació que sol·liciti sobre els nostres productes.
 • Donar-lo d’alta com a usuari del nostre lloc web.
 • Garantir la correcta tramitació de la seva comanda en cas que adquireixi algun dels nostres productes.
 • Enviar-li correus electrònics d’informació comercial, promocions i descomptes especials per a subscriptors.

TORRONS I MEL ALEMANY utilitza les seves xarxes socials per publicitar els seus productes. En aquest sentit, en el moment de compartir les seves dades a les nostres xarxes socials, vostè consent expressament i ens autoritza a reproduir-les i a comunicar-les públicament en aquestes xarxes amb les finalitats abans expressades.

Vostè podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça següent: montse@alemany.com.

En cas que no estigui interessat en el tractament de les seves dades a través de les xarxes socials de TORRONS I MEL ALEMANY en els termes expressats amb anterioritat, preguem s’abstingui de compartir-les.

En cas que TORRONS I MEL ALEMANY necessiti tractar les seves dades amb finalitats diferents a les esmentades anteriorment, en sol·licitarà el consentiment exprés per fer-ho, que podrà revocar en qualsevol moment de forma unilateral.

BUTLLETINS INFORMATIUS I COMUNICACIONS COMERCIALS

D’acord amb la LSSICE, i essencialment per pròpia convicció, TORRONS I MEL ALEMANY no realitza pràctiques d’spam, per tant, no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari.

TORRONS I MEL ALEMANY podrà enviar butlletins informatius i comunicacions comercials a aquells usuaris que n’hagin atorgat prèviament el consentiment exprés. La informació d’aquests butlletins i comunicacions consistirà en informació comercial, continguts destacats, consells rellevants sobre el funcionament del sistema i promocions.

L’Usuari tindrà la possibilitat de sol·licitar el cessament de l’enviament d’aquests butlletins i comunicacions en els termes que preveu la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació, i de revocar-ne el consentiment de forma unilateral, també en qualsevol moment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça següent, montse@alemany.com, o donant-se de baixa directament al peu dels butlletins enviats, a l’apartat “Unsubscribe” o “Donar-me de baixa”.

SERVEIS OFERTS PER TERCERS EN AQUEST LLOC WEB

Proveïdors de serveis externs, com, per exemple, de processament de pagament i de comandes, anàlisi, gestió de campanyes de màrqueting, gestió de llocs web i distribució de correu electrònic i altres proveïdors de serveis similars, perquè puguin realitzar funcions comercials en nom de TORRONS I MEL ALEMANY.

Les seves dades personals podran ser comunicades també a destinataris ubicats en països fora de l’Espai Econòmic Europeu, incloent-hi aquells que no proporcionen un nivell de protecció de dades equivalent al de la Unió. No obstant això, en aquests casos, seran tractades amb escrupolós compliment de la legislació europea i espanyola, i s’implementaran les garanties indicades a continuació:

Serveis de missatgeria i enviament de butlletins: els butlletins electrònics o newsletters estan gestionats per Mailchimp. En utilitzar els serveis d’aquesta plataforma per a la realització de campanyes de màrqueting per correu electrònic, gestió de subscripcions i enviament de butlletins, ha de saber que Mailchimp té els seus servidors allotjats fora de la UE, als EUA, i s’acull a l’acord EU-US Privacy Shield —la informació està disponible aquí —, aprovat pel Comitè Europeu de Protecció: Mail Chimp. 675 Ponce de Leon Au NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308.

Servei d'anàlisi: Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware, amb oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza galetes, uns arxius de text ubicats al seu ordinador per ajudar TORRONS I MEL ALEMANY a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que generen les galetes sobre l’ús d’alemany.com (incloent-hi la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors dels Estats Units.

PayPal: en el cas de compra d’infoproductes, si decideix pagar a través de PayPal, les seves dades personals s’enviaran a PayPal. La condició prèvia per utilitzar PayPal és tenir un compte amb ells. El fonament jurídic per a la transmissió de les dades és l’article 6, apartat 1, lletra a) de l’RGPD (consentiment) i l’article 6, apartat 1, lletra b) de l’RGPD (processament per al compliment d’un contracte). L’operador del servei de pagament de PayPal és: PayPal (Europa) S.A r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royall-2449 Luxemburg. En utilitzar l’opció de pagament PayPal, atorga el seu consentiment perquè es transmetin les seves dades personals, com ara nom, adreça postal, número de telèfon i adreça electrònica, a PayPal. Les dades que PayPal recull es dedueixen de la corresponent declaració de protecció de dades de PayPal. Està certificada sota el Marc de Protecció de Privacitat UE-EUA i Suïssa-EUA i ho trobareu aquí.

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de la nostra activitat, utilitzem els següents prestadors amb les seves corresponents condicions de privacitat:

PAYTPV ON LINE ENTIDAD DE PAGO S.L., en endavant “Pay Comet”. Utilitzem la passarel·la de pagaments Pay Comet per gestionar el pagament de comandes per part dels nostres clients mitjançant targeta de dèbit o crèdit. Pay Comet ofereix serveis que permeten a les plataformes i als comerciants operar negocis i realitzar transaccions de pagament en línia de manera segura. El fonament jurídic per a la transmissió de les dades és l’article 6, apartat 1, lletra a) de l’RGPD (consentiment) i l’article 6, apartat 1, lletra b) de l’RGPD (processament per al compliment d’un contracte). Pay Comet acompleix les lleis aplicables per proporcionar un nivell adequat de protecció de dades per a la transferència de les seves dades personals.

Arsys Internet S.L.U. El nostre hosting és 100% espanyol i 100% segur. Utilitza protocols SSL (Secure Sockets Layer, “capa de connexió segura”). És la tecnologia de seguretat estàndard utilitzada a Internet per establir una connexió segura (encriptada) entre un servidor (lloc web) i el seu navegador (per exemple, Internet Explorer, Chrome, Firefox, etc.). Aquesta connexió segura garanteix que totes les dades transmeses des del navegador al servidor romandran privades i fora de perill dels hackers o qualsevol persona que intenti espiar/robar aquesta informació. Un dels usos més comuns del SSL és la protecció de dades d’un client durant una transacció en línia gràcies al xifratge de dades.

• Plataforma web: WordPress.org (més informació a https://wordpress.org/) tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de suport a alemany.com

• Plataforma web: Prestashop.com (més informació a https://www.prestashop.com/es/) tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de suport a alemany.com/shop/.

QUANT DE TEMPS CONSERVEM LES SEVES DADES?

Les seves dades personals seran conservades el temps que sigui necessari per complir amb les finalitats per a les quals van ser recollides. Transcorregut aquest temps, TORRONS I MEL ALEMANY procedirà a suprimir-les dels seus sistemes, sense perjudici de la possibilitat de conservar-les, limitant-ne el tractament a l’exercici i defensa de reclamacions en els termes previstos per la legislació aplicable.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

Vostè podrà exercitar els drets que s’enumeren a continuació mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça següent: montse@alemany.com.

 • Sol·licitar, en qualsevol moment, que TORRONS I MEL ALEMANY li confirmi si està tractant les seves dades personals o no.
 • Accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les que siguin inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres causes, ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van demanar.
 • En determinats casos, sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest supòsit, només les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • En algunes circumstàncies, oposar-se al tractament de les seves dades.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
 • Revocar el consentiment que, si escau, vostè hagi atorgat per al tractament de les seves dades per part de TORRONS I MEL ALEMANY.
 • Presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, i n’accepta i en consent el seu tractament per part de TORRONS I MEL ALEMANY en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

REVOCABILITAT

El consentiment ofert, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a TORRONS I MEL ALEMANY en els termes que estableix aquesta política per a l’exercici dels drets ARCO (Accés, Rectificació, Cancel·lació o Oposició). Aquesta revocació no té en cap cas caràcter retroactiu.

CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

TORRONS I MEL ALEMANY es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable a la posada en pràctica.

Darrera actualització: novembre de 2019

_
bars