Alemany - Mel, Torrons, Fruits secs, Caramels i Agredolços

Avís legal - Política de Cookies - Política de Privacitat

Benvingut a la pàgina web d’Alemany.

A continuació, li exposem les condicions d’ús de la pàgina web. La navegació per aquesta pàgina Web li atorga el rol d’usuari en la mateixa i, per tant accepta les clàusules detallades en aquest document.

 

AVÍS LEGAL I CONDICIONS D'ÚS

El present Avís Legal i Condicions Generals regulen l'ús del lloc web www.alemany.com

 

RESPONSABLE LEGAL D'AQUEST LLOC WEB

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic l'informem:
Raó social: Torrons i mel Alemany, S.L.
CIF: B25261496
Adreça: C / Barcelona 4, 25610 - Os de Balaguer (Lleida)
Correu electrònic: info@alemany.com

 

OBJECTE

Les presents Condicions Generals regulen l'ús (incloent el simple accés) de les pàgines web integrants del lloc web alemany.com inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles.
Tota persona que accedeixi al lloc web alemany.com ("Usuari") accepta sotmetre's a les Condicions Generals vigents en cada moment en què accedeixi a aquest web.
TORRONS I MEL ALEMANY, S.L. es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració del lloc web alemany.com així com les presents Condicions Generals.

 

FINALITAT DEL LLOC WEB

Alemany.com és un lloc web d'informació i venda en línia de torrons, mel i fruita seca de TORRONS I MEL ALEMANY, S.L.

 

ÚS D'ALEMANY.COM

Els continguts desenvolupats al lloc web són plena i exclusiva responsabilitat de TORRONS I MEL ALEMANY, S.L., així com la titularitat de qualsevol dret sobre els mateixos.

L'USUARI ACCEPTA QUE:

• Només podrà fer ús del lloc web per realitzar consultes o sol•licituds legalment vàlides.
• No podrà realitzar cap sol·licitud especulativa, falsa o fraudulenta. Si tenim motius raonables per considerar que s'ha fet una sol·licitud d'aquesta índole estarem autoritzats a anul·lar-la i informar les autoritats pertinents.
• També s'obliga a facilitar de manera certa i correcta la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i / o altres dades de contacte i consenteix que podrem fer ús d'aquesta informació per posar-me en contacte amb l'usuari si fos necessari (per més informació, llegeixi la nostra Política de Privacitat).
• Si l'usuari no facilita tota la informació que necessitem, no podrem gestionar cap sol•licitud o consulta.
• Al realitzar una consulta, sol·licitud o compra a través d'aquest lloc web, l'usuari garanteix que és major de 16 anys i que disposa de la corresponent autorització de pare, mare o tutor (més informació a l'apartat Política de Privacitat).
• En la utilització de el portal alemany.com l'Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués malmetre la imatge, els interessos i els drets de TORRONS I MEL ALEMANY, S.L. o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el lloc web alemany.com o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del lloc web.

 

SUSCRIPCIÓ AL BUTLLETÍ O NEWSLETTER

L'usuari pot subscriure's per correu electrònic al newsletter d'alemany.com mitjançant el formulari inclòs en aquesta pàgina perquè pugui rebre de forma automàtica el butlletí amb novetats a la seva bústia de correu electrònic.
Caldrà que confirmi la seva subscripció mitjançant un correu electrònic d'activació que se li enviarà quan s'hagi introduït l'adreça de correu i hagi acceptat les presents condicions legals.
La seva adreça de correu electrònic s'emmagatzemarà en un fitxer de subscripcions.
Només tenen accés a la llista de subscripcions TORRONS I MEL ALEMANY, S.L. i Mailchimp (veure més detalls a la nostra Política de Privacitat); només s'utilitzarà aquesta informació, per part de TORRONS I MEL ALEMANY, S.L. per a les finalitats de la subscripció com informar de nous productes i en cas de llançar alguna promoció exclusiva per a subscriptors.
Per ampliar la informació sobre la nostra política de protecció de dades i els seus drets, consulti la nostra Política de Privacitat.

 

NAVEGACIÓ I ADREÇA IP

Durant la navegació pel lloc web, la participació a través de comentaris en els articles, així com a l'hora d'utilitzar el formulari de contacte, es registra l'adreça IP de l'equip de l'Usuari. Aquesta dada servirà només per fer estadístiques de visites.
Comentaris en articles: L'usuari podrà publicar comentaris en aquells articles que així ho permetin. Les dades personals introduïdes al formulari per a inserir aquests comentaris seran utilitzades exclusivament per a moderar-los, publicar-los i respondre'ls.
TORRONS I MEL ALEMANY, S.L. no es responsabilitza de les opinions abocades per tercers al lloc web, i es reserva els drets d'esborrar qualsevol comentari que pugui resultar ofensiu, inadequat o denigrant. També es reserva el dret a bloquejar i impedir els futurs comentaris provinents dels autors d'aquests comentaris.
Per ampliar la informació sobre la nostra política de protecció de dades i els seus drets, consulti la nostra Política de Privacitat.

 

CONTINGUTS

Pel que fa als continguts d'aquesta web es prohibeix:
• La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l'autorització de TORRONS I MEL ALEMANY, S.L.
• Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars.
• La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.
• Si vol utilitzar qualsevol dels continguts aquí publicats, cal comptar amb l'autorització expressa de TORRONS I MEL ALEMANY, S.L.

 

ÚS I ACCÉS D'USUARIS

L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb TORRONS I MEL ALEMANY, S.L. o qualsevol de les seves delegacions.
Queda prohibit l'ús del web amb finalitats il•lícites o lesives, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web.

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel•lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de TORRONS I MEL ALEMANY, S.L. i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara citant les fonts, excepte consentiment exprès per escrit de TORRONS I MEL ALEMANY, S.L.
L'usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d'autor i altres drets legítims registrats, d'acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya.

 

CONTINGUT DEL WEB I ENLLAÇOS

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que TORRONS I MEL ALEMANY, S.L. no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

TORRONS I MEL ALEMANY, S.L. no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web de TORRONS I MEL ALEMANY, S.L. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col•laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l'administrador del lloc web.
Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, TORRONS I MEL ALEMANY, S.L. no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

TORRONS I MEL ALEMANY, S.L. es compromet en la utilització de les dades obtingudes en aquesta web, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adoptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua , tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix Reglament UE 2016/679, de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016. (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades a través del formulari de contacte són veraces, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Igualment, l'Usuari garanteix que tota la informació facilitada correspon amb la seva situació real, que està actualitzada i és exacta. A més, l'Usuari s'obliga a mantenir en tot moment les seves dades actualitzades, sent l'únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per raó d'això a TORRONS I MEL ALEMANY, S.L. com a titular del lloc web o a tercers amb motiu de la utilització d'aquest web.
De la mateixa manera, l'Usuari té accés en tot moment a modificar, editar o eliminar la informació proporcionada, així com gestionar la baixa directament, o mitjançant sol•licitud dirigida al contacte mostrat en la secció Adreça de Contacte o mitjançant escrit dirigit a TORRONS I MEL ALEMANY, S.L. juntament amb còpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent.

Per ampliar la informació sobre la nostra política de protecció de dades i els seus drets, consulti la nostra Política de Privacitat.

 

COPYRIGHT

Aquest lloc web té copyright de TORRONS I MEL ALEMANY, S.L. i tots els drets reservats. Si vol fer servir algun dels seus textos o imatges pot demanar-ho a través de l'adreça de correu electrònic que apareix a Adreça de Contacte.
Si per error he introduït algun element en aquesta web que estigui subjecte a drets d'autor, escriviu a l'adreça que apareix a l'apartat Adreça de Contacte adjuntant prova de dret d'autor i després de verificar les dades ho retirarem de manera prioritària, o a la seva elecció, acreditarem l'obra.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Amb caràcter general les relacions entre TORRONS I MEL ALEMANY, S.L. i els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles. En concret, aquest lloc web està adequat a les exigències de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD). Acompleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com ab la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI). També s'acompleix amb la Llei 7/1996 d'Ordenació del Comerç Minorista, la Llei 3/2014, de 27 de març, per la que es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.
Per últim, acomplim també amb el Reglament (UE) 2018/302 del Parlament Europeu i del Consell de 28 de febrer de 2018 sobre mesures destinades a impedir el bloqueig geogràfic injustificat i altres formes de discriminació per raó de nacionalitat, de lloc de residència o lloc d'establiment dels clients al mercat interior.

 

ADREÇA DE CONTACTE

Correu electrònic: info@alemany.com

 

POLÍTICA DE COOKIES

En aquest lloc web s'utilitzen galetes pròpies i de tercers per aconseguir que tingui una millor experiència de navegació, pugui compartir el nostre contingut en xarxes socials i per obtenir estadístiques d'usuaris.

Com a usuari, la manera més senzilla d'evitar la descàrrega de cookies és bloquejant aquestes cookies mitjançant la configuració apropiada del seu navegador, d'aquesta manera evitarà que les galetes s'emmagatzemin en el seu disc dur.

TORRONS I MEL ALEMANY, S.L. no utilitza cap informació personal procedent de cookies, tan sols s'utilitzen estadístiques generals de visites que en cap cas remeten a cap informació personal, però fem servir la plataforma de Prestashop i WordPress que com a tals, utilitzen les seves pròpies galetes.

Per això és important que llegeixi la present política de cookies i comprengui que, si continua navegant, considerem que n'accepta el seu ús.

Segons els termes inclosos en l'article 22.2 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, si continua navegant, estarà prestant el teu consentiment per a l'ús per part d'alemany.com dels referits mecanismes.

 

QUÈ SÓN LES GALETES O COOKIES?

Les cookies són fitxers que es descarreguen en el teu ordinador quan accedeixes a aquest lloc web i que fan possible, entre altres coses, l'emmagatzematge i recuperació d'informació sobre els teus hàbits de navegació o del seu equip i que tingui una millor experiència de navegació. Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers.

 

DESACTIVACIÓ/ACTIVACIÓ O ELIMINACIÓ DE COOKIES

TORRONS I MEL ALEMANY, S.L. posa a disposició dels usuaris que vulguin impedir la instal·lació de les esmentades cookies, enllaços a les instruccions facilitades a l'efecte per navegadors l'ús considera més estès:

Google Chrome Internet Explorer Mozilla Firefox Apple Safari

Pots consultar el reglament sobre cookies publicat per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en la seva " Guia sobre l'ús de les galetes " i obtenir més informació sobre les cookies a Internet, http://www.aboutcookies.org/

 

NOTES IMPORTANTS SOBRE LES COOKIES

Tenint en compte la forma en què funciona Internet i els llocs web, no sempre comptem amb informació de les galetes que terceres parts puguin utilitzar a través del nostre lloc web.

Això s'aplica especialment a casos en que el nostre lloc web conté elements integrats: és a dir, textos, documents, imatges o breus pel·lícules que s'emmagatzemen en una altra part, però es mostren al nostre lloc web o través del mateix.

D'aquí la dificultat de complir el reglament sobre les cookies de manera estricta.

 

QUINES COOKIES UTILITZA AQUEST LLOC WEB?

 

GALETES DE TERCERS

Com s'explica a l'inici, aquesta web utilitza serveis d'anàlisi, concretament, Google Analytics per ajudar-nos a analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web i millorar la usabilitat del mateix, però en cap cas s'associen a dades que poguessin arribar a identificar l'usuari.

Google Analytics , és un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l'oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ( "Google"). L'usuari pot consultar aquí el tipus de cookies utilitzades per Google.

Pel que fa a el tractament de dades demanades a través de les cookies d'analítiques com les de Google Analytics , el Grup de Treball de l'article 29 (òrgan consultiu europeu en matèria de protecció de dades) ha manifestat que, tot i que no estan exemptes de l'deure d'obtenir un consentiment informat per al seu ús, és poc probable que representin un risc per a la privacitat dels usuaris sempre que es tracti de cookies de primera part, que tractin dades agregats amb una finalitat estrictament estadística, que es faciliti informació sobre els seus ús i s'inclogui la possibilitat que els usuaris manifestin la seva negativa sobre la seva utilització, cosa que s'aplica en aquest lloc web.

TORRONS I MEL ALEMANY, S.L. és usuari de la plataforma de subministrament i allotjament de botigues en línia Prestashop , propietat de l'empresa francesa Prestashop, S.A. A aquests efectes, els usos d'aquestes galetes pels sistemes mai estan sota control o gestió de la responsable del web, poden canviar la seva funció en qualsevol moment, i entrar galetes noves.

Aquestes galetes tampoc reporten a la responsable d'aquesta web cap benefici. Prestashop, S.A., utilitza a més altres cookies amb la finalitat d'ajudar a identificar i rastrejar als visitants dels llocs de Prestashop , conèixer l'ús que fan de la pàgina web de Prestashop, així com les seves preferències d'accés a el mateix, tal com es recull en l'apartat "galetes" de la seva política de privacitat .

TORRONS I MEL ALEMANY, S.L. és usuari de la plataforma de subministrament i allotjament de blocs WordPress , propietat de l'empresa nord-americana Automattic, Inc. A aquests efectes, els usos d'aquestes galetes pels sistemes mai estan sota control o gestió de la responsable del web, poden canviar la seva funció en qualsevol moment, i entrar galetes noves.

Aquestes galetes tampoc reporten a la responsable d'aquesta web cap benefici. Automattic, Inc, utilitza a més altres cookies amb la finalitat d'ajudar a identificar i rastrejar als visitants dels llocs de WordPress , conèixer l'ús que fan de la pàgina web d'Automattic, així com les seves preferències accés a la mateixa, tal com es recull en l'apartat "galetes" de la seva política de privacitat.

 

GALETES DE XARXES SOCIALS

Les galetes de xarxes socials poden emmagatzemar-se en el seu navegador mentre navega per alemany.com per exemple, quan utilitza el botó de compartir continguts d'alemany.com en alguna xarxa social.

Les empreses que generen aquestes cookies corresponents a les xarxes socials que utilitza aquest web tenen les seves pròpies polítiques de galetes.

En compliment del que estableix l'article 22.2 de la LSSI es detallen les galetes que poden instal·lar-se habitualment durant la navegació per aquest lloc web:

NOM
Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz, _ga, _gat)

DURACIÓ PREDETERMINADA
Persistents

FINALITAT I DOMINI
Utilitzem Google Analytics, una eina d'anàlisi web de Google que ens permet informar-nos sobre com interactuen els usuaris del nostre lloc web. Així mateix, habilita galetes al domini de el lloc en què es troba l'usuari i les utilitza per recopilar informació de manera anònima i elaborar informes de tendències de la pàgina web sense identificar usuaris individuals. Pot consultar més informació sobre les cookies de Google Analytics i el seu funcionament al lloc web de google

NOM
Google (SAPISID, SID, APISID, SSID, HSID, SIDCC, NID, 1P_JAR, CONSEN, HSID, SAPISID, SID, NID, 1P_JAR, APISID, SSID, OGPC)

DURACIÓ PREDETERMINADA
Persistents

FINALITAT I DOMINI
Google utilitza aquestes cookies per tal de romandre connectat al seu compte de Google i als seus productes relacionats com Google Maps, Google+, YouTube o AdWords. Mentre romangui amb aquesta sessió activa i faci servir complements en altres llocs web com el nostre, Google farà ús d'aquestes cookies per millorar la seva experiència d'ús. Més informació:

NOM
Facebook
(fr, datr, lu)

DURACIÓ PREDETERMINADA
Persistents

FINALITAT I DOMINI
Facebook utilitza les galetes perquè l'usuari pugui compartir informació, fer m'agrada, mostrar publicitat relacionada o identificar-se en la web mitjançant Facebook.

Si voleu tenir un major control sobre la instal·lació de cookies, pot instal·lar programes o complements al seu navegador, coneguts com a eines de "Do Not Track", que li permetran escollir aquelles galetes que desitja permetre.

Més informació sobre qui som, com pot contactar i com processem les dades personals en la nostra Política de privacitat.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present Política de Protecció de Dades de TORRONS I MEL ALEMANY s'aplicarà a la navegació en el nostre lloc web, www.alemany.com, així com a la compra dels nostres productes a través del mateix. Estableix la manera com es gestionaran les dades personals recollides en aquest lloc web. És imprescindible que la llegeixi i l'accepti per seguir navegant.

 

REGULACIONS LEGALS EN MATÈRIA DE PRIVACITAT A LES QUE S'ACULL AQUEST LLOC WEB

Aquest lloc web està adequat a les exigències de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD). Acompleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com ab la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

 

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

TORRONS I MEL ALEMANY, S.L., amb domicili a Os de Balaguer (Lleida), C / Barcelona 4, inscrita al Registre Mercantil de Lleida al Tom 52, Foli l929, Inscripció 1a, C.I.F. B25261496, i adreça de correu electrònic hola@alemany.com (en endavant, "TORRONS I MEL ALEMANY")

Delegat de Protecció de Dades: montse@alemany.com

 

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment.

Per subscriure's, contactar o fer comentaris en aquesta web es requereix el consentiment a aquesta política de privacitat.

L'oferta prospectiva o comercial de productes està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució del contracte de subscripció.

La base legal per al tractament de les dades de les persones que adquireixin productes oferts per TORRONS I MEL ALEMANY en aquest lloc web, és l'execució del contracte de venda on line.

 

CATEGORIES DE DADES

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives, concretament, nom d'usuari, nom i cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic i adreça IP.

DADES D'INFORMACIÓ COMERCIAL

No es tracten categories de dades econòmiques o financeres ni tampoc dades especialment protegides.

 

QUINES DADES PERSONALS RECOLLIM SOBRE VOSTÈ?

 • Dades d'identificació. Nom i cognoms, data de naixement, adreça postal, correu electrònic i telèfon.
 • Informació de pagaments. Els pagaments dels nostres productes es gestionen a través de la passarel·la de pagaments segura de Pay Comet o Paypal, pel que TORRONS I MEL ALEMANY no recull cap dada personal d'aquesta naturalesa.
 • Qualsevol dada que vostè de manera voluntària, ens enviï a la nostra adreça de correu electrònic hola@alemany.com
 • Les dades que vostè ens faciliti mitjançant els nostres formularis de subscripció al Newsletter o butlletí.
 • Qualsevol informació que vostè, de manera voluntària, comparteixi públicament a les xarxes socials de TORRONS I MEL ALEMANY. Aquesta informació estarà subjecta a la política de privacitat de la xarxa social en la que vostè la comparteixi, pel que li recomanem revisi la configuració de privacitat del seu perfil.

 

SISTEMES DE CAPTURA D'INFORMACIÓ QUE FA SERVIR AQUEST LLOC WEB

 • Formulari de contacte: Es tracta d'un formulari de contacte per a consultes, suggeriments o contacte. En aquest cas, s'utilitzarà el correu electrònic per respondre i enviar la informació que l'usuari requereixi a través del web. No utilitzi el formulari per enviar-nos publicitat, si us plau.
 • Formulari de registre: En aquest cas sol·licitem a l'usuari les següents dades personals: Nom, Cognoms, Adreça, Correu Electrònic, i Data de naixement (opcional). Serveix per tal que l'usuari pugui crear un compte al nostre sistema i així tenir accés a les seves funcionalitats.
 • Formulari de subscripció: Dins el lloc web existeixen formularis per activar la subscripció. Un cop subscrit, l'usuari haurà de trobar un email de comfirmació a la seva bústia de correu electrònic que haurà de comfirmar per tal de poder validar la seva adreça de correu electrònic. Les dades facilitades seran utilitzades únicament per enviar Newsletter i mantenir l'usuari actualitzat sobre les nostres novetats i ofertes puntuals, exclusives per a subscriptors.
 • Formulari de venda: També tractem dades personals per gestionar la compra per part de l'usuari dels nostres productes per tal de poder gestionar la comanda, el pagament i totes les operacions relacionades amb la compra del/s producte/s escollits. Això inclou l'enviament per part nostra de correus electrònics de seguiment, respostes a consultes sobre la comanda, factures, rebuts, etc.
 • Cookies: Quan un usuari s'enregistra i navega pel lloc web, s'emmagatzemen galetes o "cookies" al seu dispositiu. L'usuari pot consultar quan ho desitgi la Política de Cookies per tal d'ampliar la informació sobre l'ús de Cookies i com desactivar-les.

 

TRACTEM DADES DE MENORS?

La informació i venda dels nostres productes no està dirigida a menors d'edat. No obstant això, aquells menors de 16 anys que desitgin registrar al nostre web i / o adquirir els nostres productes han de tenir l'autorització del pare / mare / tutor o representant legal.

Així mateix, en cas que vostè comparteixi en les nostres xarxes socials imatges en què apareguin menors de 16 anys, s'ha d'assegurar de comptar prèviament amb l'autorització del pare / mare / tutor o representant legal del menor.

TORRONS I MEL ALEMANY es reserva el dret de sol·licitar-li en qualsevol moment l'acreditació de l'autorització.

 

PER A QUÈ TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

TORRONS I MEL ALEMANY utilitzarà les seves dades personals amb les finalitats següents:

 • Facilitar-li la informació que vostè sol·liciti sobre els nostres productes.
 • Donar-lo d'alta com a usuari del nostre lloc web.
 • Garantir la correcta tramitació de la seva comanda, en cas que vostè adquireixi algun dels nostres productes.
 • Enviar-li correus electrònics d'informació comercial, promocions i descomptes especials per a subscriptors.

TORRONS I MEL ALEMANY utilitza les seves xarxes socials per publicitar els seus productes En aquest sentit, en compartir les seves dades en les nostres xarxes socials, vostè consenteix expressament i ens autoritza a reproduir-los i comunicar-los públicament en aquestes xarxes amb les finalitats abans expressades.

Vostè podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a la següent adreça: montse@alemany.com

En cas de no estar interessat en el tractament de les seves dades a través de les xarxes socials de TORRONS I MEL ALEMANY en els termes expressats amb anterioritat, preguem s'abstingui de compartir-los.

En cas que TORRONS I MEL ALEMANY precisi tractar les seves dades amb finalitats diferents a les esmentades anteriorment, sol·licitarà el seu consentiment exprés per a això, que podrà revocar en qualsevol moment de forma unilateral.

 

BUTLLETINS INFORMATIUS I COMUNICACIONS COMERCIALS

D'acord amb la LSSICE i essencialment, per pròpia convicció, TORRONS I MEL ALEMANY no realitza pràctiques d'SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'Usuari.

TORRONS I MEL ALEMANY podrà enviar butlletins informatius i comunicacions comercials a aquells usuaris que hagin atorgat prèviament el seu consentiment exprés per a això. La informació d'aquests butlletins i comunicacions consistirà en informació comercial, continguts destacats, consells rellevants sobre el funcionament del sistema i promocions.

L'usuari tindrà la possibilitat de sol·licitar el cessament de l'enviament d'aquests butlletins i comunicacions en els termes que preveu la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació, i de revocar el seu consentiment de forma unilateral, també en qualsevol moment, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a la següent adreça: montse@alemany.com o donant-se de baixa directament al peu dels butlletins enviats a l'apartat unsubscribe o "donar-me de baixa".

 

SERVEIS OFERTS PER TERCERS EN AQUEST LLOC WEB

Proveïdors de serveis externs (per exemple, serveis de processament de pagament, processament de comandes, anàlisi, gestió campanyes de màrqueting, gestió de llocs web, i, distribució de correu electrònic i altres proveïdors de serveis similars) per tal que aquests puguin realitzar funcions comercials en nom de TORRONS I MEL ALEMANY.

Les seves dades personals podran ser comunicades també a destinataris ubicats en països fora de l'Espai Econòmic Europeu, incloent països que no proporcionen un nivell de protecció de dades equivalent al de la Unió. No obstant això, en aquests casos, els mateixos seran tractades amb escrupolós compliment de la legislació europea i espanyola i, així mateix, s'implementaran les garanties que li indiquem a continuació:

Serveis de Missatgeria i enviament de butlletins: Els butlletins electrònics o newsletter estan gestionats per Mailchimp. En utilitzar els serveis d'aquesta plataforma per a la realització de campanyes de màrqueting per correu electrònic, gestió de subscripcions i enviament de butlletins, ha de saber que Mailchimp té els seus servidors allotjats fora de la UE als EUA i està acollit a l'acord EU- US Privacy Shield, la informació està disponible aquí, aprovat pel Comitè Europeu de Protecció. Mail Chimp. 675 Ponce de Leon Au NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308.

Servei d'anàlisi: Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l'oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ( "Google"). Google Analytics utilitza "cookies", que són arxius de text ubicats al teu ordinador, per ajudar a TORRONS I MEL ALEMANY  a analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús d' alemany.com (incloent la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d'Estats Units

PayPal: En el cas de compra de infoproductos, si decideixes pagar a través de PayPal, les teves dades personals es transmetran PayPal. La condició prèvia per utilitzar PayPal és que tinguis un compte amb ells. El fonament jurídic per a la transmissió de les dades és l'art. 6, apartat 1, lletra a) de l'RGPD (consentiment) i l'art. 6, apartat 1, lletra b) de l'RGPD (processament per al compliment d'un contracte). L'operador del servei de pagament de PayPal és: PayPal (Europa) S.A r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard ROYALL-2449 Luxemburg. En utilitzar l'opció de pagament PayPal, atorga el seu consentiment perquè es transmetin les seves dades personals, com nom, adreça postal, número de telèfon i adreça de correu electrònic, a PayPal. Les dades que PayPal recull es dedueixen de la corresponent declaració de protecció de dades de PayPal. Està certificada sota el Marc de Protecció de Privacitat UE-EE. UU. I Suïssa-EE. UU Els trobaràs aquí.

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de la la nostra activitat, utilitzem els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

PAYTPV ON LINE ENTIDAD DE PAGO S.L., en endavant Pay Comet. Utilitzem la passarel·la de pagaments Pay Comet per gestionar el pagament de comandes per part dels nostres clients mitjançant targeta de dèbit o crèdit. Pay Comet ofereix serveis que permeten a les plataformes i comerciants operar negocis i realitzar transaccions de pagament en línia de manera segura. El fonament jurídic per a la transmissió de les dades és l'art. 6, apartat 1, lletra a) de l'RGPD (consentiment) i l'art. 6, apartat 1, lletra b) de l'RGPD (processament per al compliment d'un contracte) . Pay Comet acompleix amb les lleis aplicables per proporcionar un nivell adequat de protecció de dades per a la transferència de les seves Dades personals.

Arsys Internet S.L.U. El nostre hosting  és 100% espanyol i 100% segur. Utilitza protocols SSL (Secure Sockets Layer) (capa de connexió segura) És la tecnologia de seguretat estàndard utilitzada a Internet per establir una connexió segura (encriptada) entre un servidor (lloc web) i el seu navegador (per exemple Internet Explorer, Chrome, Firefox , etc.). Aquesta connexió segura garanteix que totes les dades transmeses des del navegador al servidor romandran privats i que les teves dades estan fora de perill dels hackers o qualsevol persona que intenti espiar / robar aquesta informació. Un dels usos més comuns del SSL és la protecció de dades d'un client durant una transacció en línia gràcies al xifrat de dades.

• Plataforma web: WordPress.org  més informació a https://wordpress.org/ tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de suport a alemany.com

• Plataforma web: Prestashop.com  més informació a https://www.prestashop.com/es/  tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de suport a alemany.com/shop/

 

QUANT DE TEMPS CONSERVEM LES SEVES DADES?

Les seves dades personals seran conservades pel temps que sigui necessari per complir amb les finalitats per als quals van ser recollides. Transcorregut aquest temps, TORRONS I MEL ALEMANY procedirà a suprimir dels seus sistemes, sense perjudici de la possibilitat de conservar-los, limitant el seu tractament a l'exercici i defensa de reclamacions, en els termes previstos per la legislació aplicable.

 

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

Vostè podrà exercitar els drets que s'enumeren a continuació, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a la següent adreça: montse@alemany.com

 • Sol·licitar, en qualsevol moment, que TORRONS I MEL ALEMANY li confirmi si està tractant les seves dades personals o no.
 • Accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació d'aquells que siguin inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres causes, ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les quals es van demanar.
 • En determinats casos, sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest supòsit, només conservarem les seves dades per a l'exercici o defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies, oposar-se al tractament de les seves dades.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
 • Revocar el consentiment que, si escau, vostè hagi atorgat pel tractament de les seves dades per part de TORRONS I MEL ALEMANY.
 • Presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de TORRONS I MEL ALEMANY, en la forma i per a les finalitats indicades a la present Política de Privacitat.

 

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a TORRONS I MEL ALEMANY en els termes que estableix aquesta Política per a l'exercici dels drets ARCO (Accés, Rectificació, Cancel·lació o Oposició). Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

 

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

TORRONS I MEL ALEMANY es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Darrera actualització: novembre de 2019

_
bars