RSC - Responsabilitat social corporativa

ADN Alemany:
generar impacte social i compromís amb el territori i el medi ambient

Des dels nostres orígens hem estat uns ferms defensors del món rural i la seva gent, de la no robotització dels processos de producció en pro de l’ocupació de les persones i de la humanització de les empreses.

La família Alemany hem demostrat que un món millor és possible si entre tots ho fem possible.

I és que colze a colze amb la nostra marca treballen diàriament una seixantena de persones amb discapacitat de quatre centres especials de treball de les terres de Lleida. Per posar un exemple: totes les nostres etiquetes s’enganxen manualment, sovint amb un resultat perfectament imperfecte.

De fet, l’aposta per la humanització ens ha permès no deslocalitzar-nos i apostar clarament per fer realitat la nostra visió: portar els nostres productes del Montsec al món i ajudar a visualitzar aquest territori més enllà de les nostres fronteres, atès que la nostra empresa exporta a tot el món.

Per tal de generar el mínim impacte en el medi ambient, a Torrons i Mel Alemany prioritzem en la mesura del possible que els envasos i packagings dels nostres productes continguin materials reciclables i sostenibles com ara el vidre o el cartró.

En aquest sentit, totes les nostres mels se serveixen en envasos de vidre amb l’objectiu d’atorgar-los una segona vida.

_
bars