El present Avís Legal i Condicions Generals regulen l'ús del lloc web www.alemany.com 

RESPONSABLE LEGAL D'AQUEST LLOC WEB

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic l'informem:

Raó social: Torrons i mel Alemany, S.L.

CIF: B25261496

Adreça: C / Barcelona 4, 25610-Os de Balaguer (Lleida)

Correu electrònic: hola@alemany.com

OBJECTE

Les presents Condicions Generals regulen l'ús (incloent el simple accés) de les pàgines web integrants del lloc web alemany.com inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles.

Tota persona que accedeixi al lloc web alemany.com ("Usuari") accepta sotmetre's a les Condicions Generals vigents en cada moment en què accedeixi a aquest web.

TORRONS I MEL ALEMANY, S.L. es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració del lloc web alemany.com així com les presents Condicions Generals.

FINALITAT DEL LLOC WEB

Alemany.com és un lloc web d'informació i venda en línia de torrons, mel i fruita seca de TORRONS I MEL ALEMANY, S.L.

ÚS D'ALEMANY.COM

Els continguts desenvolupats al lloc web són plena i exclusiva responsabilitat de TORRONS I MEL ALEMANY, S.L., així com la titularitat de qualsevol dret sobre els mateixos.

L'USUARI ACCEPTA QUE:

  • Només podrà fer ús del lloc web per realitzar consultes o sol·licituds legalment vàlides.
  • No podrà realitzar cap sol·licitud especulativa, falsa o fraudulenta. Si tenim motius raonables per considerar que s'ha fet una sol·licitud d'aquesta índole estarem autoritzats a anul·lar-la i informar les autoritats pertinents.
  • També s'obliga a facilitar de manera certa i correcta la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i / o altres dades de contacte i consenteix que podrem fer ús d'aquesta informació per posar-me en contacte amb l'usuari si fos necessari (per més informació, llegeixi la nostra Política de Privacitat).
  • Si l'usuari no facilita tota la informació que necessitem, no podrem gestionar cap sol·licitud o consulta.
  • Al realitzar una consulta, sol·licitud o compra a través d'aquest lloc web, l'usuari garanteix que és major de 16 anys i que, en cas de ser menor de 16 anys disposa de la corresponent autorització de pare, mare o tutor (més informació a l'apartat Política de Privacitat).
  • En la utilització de el portal alemany.com l'Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués malmetre la imatge, els interessos i els drets de TORRONS I MEL ALEMANY, S.L. o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el lloc web alemany.com o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del lloc web.

SUSCRIPCIÓ AL BUTLLETÍ O NEWSLETTER:

L'usuari pot subscriure's per correu electrònic al newsletter d'alemany.com mitjançant el formulari inclòs en aquesta pàgina perquè pugui rebre de forma automàtica el butlletí amb novetats a la seva bústia de correu electrònic.

Caldrà que confirmi la seva subscripció mitjançant un correu electrònic d'activació que se li enviarà quan s'hagi introduït l'adreça de correu i hagi acceptat les presents condicions legals.

La seva adreça de correu electrònic s'emmagatzemarà en un fitxer de subscripcions.

Només tenen accés a la llista de subscripcions TORRONS I MEL ALEMANY, S.L. i Mailchimp (veure més detalls a la nostra Política de Privacitat); només s'utilitzarà aquesta informació, per part de TORRONS I MEL ALEMANY, S.L. per a les finalitats de la subscripció com informar de nous productes i en cas de llançar alguna promoció exclusiva per a subscriptors. 

Per ampliar la informació sobre la nostra política de protecció de dades i els seus drets, consulti la nostra Política de Privacitat.

NAVEGACIÓ I IP:

Durant la navegació pel lloc web, la participació a través de comentaris en els articles, així com a l'hora d'utilitzar el formulari de contacte, es registra l'adreça IP de l'equip de l'Usuari. Aquesta dada servirà només per fer estadístiques de visites.

Comentaris en articles: L'usuari podrà publicar comentaris en aquells articles que així ho permetin. Les dades personals introduïdes al formulari per a inserir aquests comentaris seran utilitzades exclusivament per a moderar-los, publicar-los i respondre'ls.

TORRONS I MEL ALEMANY, S.L. no es responsabilitza de les opinions abocades per tercers al lloc web, i es reserva els drets d'esborrar qualsevol comentari que pugui resultar ofensiu, inadequat o denigrant. També es reserva el dret a bloquejar i impedir els futurs comentaris provinents dels autors d'aquests comentaris.

Per ampliar la informació sobre la nostra política de protecció de dades i els seus drets, consulti la nostra Política de Privacitat.

CONTINGUTS:

Pel que fa als continguts d'aquesta web es prohibeix:

  • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l'autorització de TORRONS I MEL ALEMANY, S.L.
  • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars.
  • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.
  • Si vol utilitzar qualsevol dels continguts aquí publicats, cal comptar amb l'autorització expressa de TORRONS I MEL ALEMANY, S.L.

ÚS I ACCÉS D'USUARIS

L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb TORRONS I MEL ALEMANY, S.L. o qualsevol de les seves delegacions.

Queda prohibit l'ús del web amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de TORRONS I MEL ALEMANY, S.L. i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara citant les fonts, excepte consentiment exprès per escrit de TORRONS I MEL ALEMANY, S.L.

L'usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d'autor i altres drets legítims registrats, d'acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya.

CONTINGUT DEL WEB I ENLLAÇOS

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que TORRONS I MEL ALEMANY, S.L. no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

TORRONS I MEL ALEMANY, S.L. no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web de TORRONS I MEL ALEMANY, S.L. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l'administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, TORRONS I MEL ALEMANY, S.L. no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web. 

TORRONS I MEL ALEMANY, S.L. es compromet en la utilització de les dades obtingudes en aquesta web, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adoptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua , tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix Reglament UE 2016/679, de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016. (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades a través del formulari de contacte són veraces, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Igualment, l'Usuari garanteix que tota la informació facilitada correspon amb la seva situació real, que està actualitzada i és exacta. A més, l'Usuari s'obliga a mantenir en tot moment les seves dades actualitzades, sent l'únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per raó d'això a TORRONS I MEL ALEMANY, S.L. com a titular del lloc web o a tercers amb motiu de la utilització d'aquest web.

De la mateixa manera, l'Usuari té accés en tot moment a modificar, editar o eliminar la informació proporcionada, així com gestionar la baixa directament, o mitjançant sol·licitud dirigida al contacte mostrat en la secció Adreça de Contacte o mitjançant escrit dirigit a TORRONS I MEL ALEMANY, S.L. juntament amb còpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent.

Per ampliar la informació sobre la nostra política de protecció de dades i els seus drets, consulti la nostra Política de Privacitat.

COPYRIGHT

Aquest lloc web té copyright de TORRONS I MEL ALEMANY, S.L. i tots els drets reservats. Si vol fer servir algun dels seus textos o imatges pot demanar-ho a través de l'adreça de correu electrònic que apareix a Adreça de Contacte.

Si per error he introduït algun element en aquesta web que estigui subjecte a drets d'autor, escriviu a l'adreça que apareix a l'apartat Adreça de Contacte adjuntant prova de dret d'autor i després de verificar les dades ho retirarem de manera prioritària, o a la seva elecció, acreditarem l'obra.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Amb caràcter general les relacions entre TORRONS I MEL ALEMANY, S.L. i els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles. En concret, aquest lloc web està adequat a les exigències de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD). Acompleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com ab la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI). També s'acompleix amb la Llei 7/1996 d'Ordenació del Comerç Minorista, la Llei 3/2014, de 27 de març, per la que es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre. 

Per últim, acomplim també amb el Reglament (UE) 2018/302 del Parlament Europeu i del Consell de 28 de febrer de 2018 sobre mesures destinades a impedir el bloqueig geogràfic injustificat i altres formes de discriminació per raó de nacionalitat, de lloc de residència o lloc d'establiment dels clients al mercat interior.

ADREÇA DE CONTACTE

Correu electrònic: hola@alemany.com

Darrera actualització: Gener 2020

La informació relativa a la resolució de litigis en línia en virtut de l'art. 14 Per. 1 de l'ODR (Reglament de resolució de litigis en línia):

La Comissió Europea ofereix als consumidors l'oportunitat de resoldre disputes a Internet de conformitat amb l'art. 14 Per. 1 de la ODR en una de les plataformes. La plataforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) serveix com un lloc on els consumidors poden tractar d'arribar a acords fora de la cort dels conflictes derivats de les compres en línia i els contractes de serveis.

Nou registre de compte